Tábor 2019

Letošní tábor se uskuteční v termínu 6.-20.7.2019, opět v Pavlově na našem střediskovém tábořišti. Přihlášky a bližší pokyny je možno vyzvednout a odevzdat u Milana Bočka  nebo zde ke stažení   Cena za tábor je 2800 Kč. Splatnost do 25.6.2019. Stavění bude v sobotu 29.6.2019. Prosíme všechny o pomoc se stavěním tábora.

Pokračujte ve čtení