Skautské středisko Budišov

Celý název: Junák – český skaut, středisko Budišov, z. s.
Číslo střediska: 614.06
IČO: 60418532
Sídlo:
 Budišov 51, 675 03 Budišov

Účet: 2601323699/2010
Počet registrovaných členů: 43 (rok 2018)
Web: https://www.junakbudisov.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/junakbudisov/
Vůdce střediska: Martin Lisý – Sisel

Junák – český skaut je zapsaným spolkem, zapsaným v rejstříku spolků u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 659.

Středisková rada:

Lisý Martin (Sisel) vedoucí střediska
Boček Jan (Jean) zástupce vedoucího střediska
Jičínská Zdeňka (Deluňa) volený člen střediskové rady
Rybníček Jiří (Irži) volený člen střediskové rady
Rybníčková Iva (Ivuši) volený člen střediskové rady
Kavalec Vlastimil (Tazi) předseda revizní komise střediska
Zezula Antonín (Toncek) člen revizní komise střediska
Smejkal Jan (Smejky) člen revizní komise střediska
Lisý Martin (Sisel) hospodář střediska
Jičínská Zdeňka (Deluňa) výchovná zpravodajka SRJ pro dívky
Jičínská Zdeňka (Deluňa)

výchovný zpravodaj SRJ pro chlapce