Ve čtvrtek 11. března nás navždy opustil dlouholetý vůdce našeho skautského střediska bratr Milan Boček – Bobr. Není nám v této složité době dáno doprovodit Tě na tvé poslední cestě, ale navždy zůstaneš v našich srdcích. Byl jsi a navždy budeš naším náčelníkem… Odpočívej v pokoji.

O své vzpomínky na Bobra se můžete podělit na této ZDI VZPOMÍNEK