Vážení rodiče,

Blíží se čas letních táborů a i my připravujeme letní tábor, letos jubilejní třicátý…

Vzhledem ke kapacitě tábořiště se tábora mohou zúčastnit také nečlenové střediska!!!! V tomto případě doporučujeme krátkou konzultaci s vedoucím tábora.

Termín tábora je od soboty 2.7.2022 do soboty 16.7.2022. Individuálně je možné domluvit kratší pobyt – viz kontakty níže.

Bohužel, vzhledem ke skokové změně cen potravin je letošní cena za tábor 3600 Kč za osobu.

Prozatím není jasné, jaké podmínky budou stanoveny pro účastníky táborů vzhledem k nemoci COVID-19. Prozatím se předpokládá, že žádné omezení nebude a bude dostačující běžné potvrzení od lékaře a prohlášení o bezinfekčnosti. V případě změn budeme řešit operativně.

Veškeré dokumenty jsou  ke stažení zde:  přihláška a pokyny pro účastníky, dotazník pro rodiče. Pro lékařské potvrzení lze použit buď náš formulář uložený zde nebo standartní formulář pediatrů pro zotavovací akce.

Veškeré informace naleznete v přiložených souborech. Případné dotazy odpoví vedoucí tábora Martin Lisý, tel. 776 376 592, email: lisymartin@seznam.cz