Skautské středisko Budišov

Celý název: Junák – český skaut, středisko Budišov, z. s.
Číslo střediska: 614.06
IČO: 60418532
Sídlo:
 Budišov 51, 675 03 Budišov

Účet: 2601323699/2010
Počet registrovaných členů: 43 (rok 2018)
Web: https://www.junakbudisov.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/junakbudisov/
Vůdce střediska: Martin Lisý – Sisel

Junák – český skaut je zapsaným spolkem, zapsaným v rejstříku spolků u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 659.

Středisková rada:

Lisý  Martin vedoucí střediska
Rybníček Jiří zástupce vedoucího střediska
Smejkal Jan volený člen střediskové rady
Večeřa Filip volený člen střediskové rady
Rybníčková Iva volený člen střediskové rady
Langer Lukáš volený člen střediskové rady
Zezula Antonín člen revizní komise střediska
Karas Martin člen revizní komise střediska
Maloušková Karolína člen revizní komise střediska
Lisý Martin hospodář střediska