Letošní tábor našeho střediska měl pořadové číslo 29 a již po osmadvacáté jsme ho vybudovali na
našem oblíbeném tábořišti u Znětínského rybníka u obce Pavlov. Pozitivním zjištěním je, že počet
dětí, které chtějí čtrnáct dní prázdnin trávit v přírodě, spát ve stanech, hrát hry, držet noční hlídky
v posledních letech stále přibývá. Letos to bylo 38 dětí, o které se staralo průběžně osm vedoucích. I
přes nemalé výdaje s opravou klubovny a jejího okolí, se nám podařilo obnovit i část táborového
vybavení. Vyrobili jsme deset nových podsad, pořídili jedno nové tee-pee a dvě stanové plachty. To je
možné i díky tomu, že naši skautští vedoucí, kteří jezdí na tábor ve své dovolené a berou na sebe i
velkou odpovědnost za děti, platí stejný finanční příspěvek jako mladší účastníci tábora.
Celým pobytem na táboře nás provázela celotáborová hra o pirátských dobrodružstvích českého
cestovatele Viléma Vodičky ve službách slovutného kapitána Francise Drakea. Bohužel, i když byl
rybník u tábora po dvou letech opět plný, počasí koupání moc nepřálo. Aspoň, že bylo možné
provětrat kánoe.
Kromě celotáborové hry došlo i na spoustu osvědčených her, jako je Sněhurka, Hledání pokladu,
Pašeráci, Latrína… Objevilo se samozřejmě i pár novinek, trénovali jsme i skautské dovednosti jako je
zdravověda, uzlování, poznávání přírody apod. K tomu všemu patří na táboře sport, turnaje a
táboráky.
Pro starší skauty a skautky bylo připraveno několik úkolů ze hry o přežití, kde si mohli otestovat svoje
individuální schopnosti a možnosti. I letos složilo několik sester a bratří svůj skautský slib u
slavnostního ohně.
Prostě jsme se měli fajn, přežili bez úhony návštěvu paní hygieničky, všichni se ve zdraví vrátili domů
a těšíme se na příští rok. Jen se trochu bojíme, aby nám vydržel aspoň ten poslední zbyteček lesa,
protože i u Pavlova se kůrovec zdatně rojí a škodí….

Za Junák Budišov – Martin Lisý, vedoucí střediska