V sobotu 26. října jsme společně vyrazili na výpravu. Cílem našeho putování byly Liščí skály, krásný
kousek přírody u Kundelovského potoka. A nebyla to žádná náhoda, že naše kroky směřovaly právě
sem. Také před 29 lety mířila naše první výprava po obnovení činnosti právě sem. Počasí nám přálo.
Cestou jsme si zahráli několik her, na místě si opekli buřty, uvařili čaj. Ale hlavně jsme strávili krásný
den v přírodě plný podzimního sluníčka, pohody a srandy.

V sobotu 26. října také proběhl střediskový sněm, tentokráte i za účasti předsedy Krajské rady Junáka
kraje Vysočina bratra Zdeňka Matějky – Mana. Sněm zvolil nové vedení střediska na další tři roky.
Vedoucím střediska zůstal Martin Lisý, jeho zástupcem se nově stal Jiří Rybníček. Členy střediskové
rady byli zvoleni – Jan Smejkal, Iva Rybníčková, Filip Večeřa a Lukáš Langer. Revizní komisi střediska
tvoří Antonín Zezula, Martin Karas a Karolína Maloušková. Na sněmu se diskutovalo také o dalších
plánech a aktivitách pro další rok. Kromě pokračování v opravách klubovny a táborového vybavení,
bychom rádi příští rok uspořádali setkání současných i bývalých členů střediska.

V roce 2019 jsme oslavili 50 let od založení střediska, příští rok to bude třicet let od jeho
znovuobnovení po sametové revoluci. Proto bychom rádi uspořádali oslavu těchto výročí a zejména
setkání všech, kteří byli nebo jsou součástí našeho střediska. Program akce se pomalu rodí, o termínu
a programu budeme všechny zavčas informovat. Třeba i prostřednictvím zpravodaje.
Chtěl bych závěrem poděkovat všem, kteří se iniciativně a aktivně podílejí na činnosti našeho
střediska. Nejen jim, ale všem čtenářům zpravodaje, přeji pohodové prožití adventního času a krásné
Vánoce.

Za Junák Budišov – Martin Lisý, vedoucí střediska