Letošní léto pro nás neznamenalo jen táboření a koupání. V minulých třech letech jsme začali
s postupnou opravou naší klubovny. Vyměnili jsme vstupní dveře a navázali také s opravou omítek,
které částečně podlehly vlivu vlhkosti. Stále nás však čekala akce podstatně větší, a to rekonstrukce
celé opěrné zdi dvorku u klubovny. Ta byla již několik let ve zcela havarijním stavu a akutně hrozilo
její zhroucení. Po třech letech snahy o získání dotace se v letošním roce zadařilo a začátkem července
jsme mohli celou akci odstartovat. Nejprve bylo třeba odstranit původní zeď i část zeminy, po té se
začalo s výstavbou nové opěrné konstrukce. Po dohodě se sousedy jsme rozšířili boční příjezdovou
část a přikoupili pár metrů čtverečních pozemku. I na boční straně byla potom vybudována opěrná
zeď. Abychom snížili pronikání vlhkosti do domu, byla odvedena veškerá dešťová voda z okapů.
Zatímco dříve tekla pod základy, teď bude sloužit k zalévání. Původní, už tak dost vysoký, rozpočet
akce se díky nestabilitě podloží a většímu objemu stavebních a zemních prací, bohužel, rozrostl
bezmála o sto tisíc korun. Celkový účet za stavbu se zastavil na částce 525 000 Kč. I když část
rozpočtu, tedy 367 000 Kč, pokryla právě získaná a navýšená dotace, zbylých cca 160 000 Kč jsme
museli dofinancovat z vlastních zdrojů. Část prostředků jsme měli naspořeno, dále nám
s kofinancováním stavby výrazně pomohl navýšený příspěvek městyse a dary několika sponzorů. I tak
bude celkový stav našeho účtu na konci roku v podstatě nulový a budeme muset v příštích letech
začít vytvářet novou finanční rezervu. Proto bychom uvítali jakoukoli finanční podporu pro naše
středisko.

Realizace stavby opěrné zdi…

Nová opěrná zeď klubovny

 

Za Junák Budišov – Martin Lisý, vedoucí střediska